Vyplnění formuláře

Návod na vyplnění formuláře:

 • DRUH POJIŠTĚNÍ: vyberte, z jakého druhu pojištění byla (bude) Vaše škoda nárokována. Pokud byla uplatněna z havarijního pojištění (HAV) a přesto je znám viník s pojištěním odpovědnosti zvolte variantu POV.
 • ROZSAH POŠKOZENÍ: vyberte, o jaký rozsah poškození se jedná varianty A,B,C dle popisu vedle programu.
 • DATUM NEHODY: zadejte datum nehody (najdete ho na záznamu o dopravní nehodě, Policejním protokolu, výplatním dopisu od pojišťovny.
 • DATUM UVEDENÍ DO PROVOZU: zadejte přesné datum z technického průkazu.
 • OBSAH MOTORU: zvolte variantu obsahu motoru. Obsah motoru najdete na druhé straně technického průkazu, nebo na druhé straně osvědčení o registraci vozidla.
 • UJETÉ KILOMETRY K DATU NEHODY: zadejte přesný stav ujetých kilometrů k datu nehody. Bude uveden na zápisu o poškození likvidátorem pojišťovny, zakázce na opravu, případně faktuře za opravu.
 • TECHNICKÁ HODNOTA VOZIDLA: na základě uvedených informací bude spočítána technická hodnota vozidla. Pokud bude 60% a více, bude se na Vaše vozidlo vztahovat znehodnocení a můžete pokračovat dále ve vyplňování formuláře. Pokud bude nižší než 60%, nemáte nárok na znehodnocení vozidla provedenou opravou.
 • JMÉNO/SPOLEČNOST: zde zadejte celé jméno, případně název společnosti
 • ADRESA: zadejte celou adres
 • PSČ: zadejte poštovní směrovací číslo bez mezer
 • IČ/DATUM NAROZENÍ: zadejte IČ, případně datum narození
 • KONTAKTNÍ OSOBA: pokud jste zvolili IČ vyplňte kontaktní osobu oprávněnou jednat za společnost.
 • FINANCOVÁNÍ: VLASTNÍ – vozidlo je ve Vašem majetku. ÚVĚR – vozidlo máte na úvěr, LEASING – vozidlo máte na leasing
 • LEASING: vyplňte, zda v době nehody bylo vozidlo na leasing
 • ÚVĚR: vyplňte, zda v době nehody bylo vozidlo na úvěr
 • ÚVĚROVÁ, LEASINGOVÁ SPOLEČNOST: zadejte přesný název úvěrové, nebo leasingové společnosti.
 • ČÍSLO LEASINGOVÉ, NEBO ÚVĚROVÉ SMLOUVY: zadejte číslo smlouvy
 • TELEFON: zadejte kontaktní telefon, na kterém budete k zastižení
 • E-MAIL: zadejte e-mail, na kterém budete k zastižení
 • POJIŠŤOVNA VYŘIZUJÍCÍ ŠKODU: zadejte název pojišťovny, která škodu vyřizovala, nebo vyřizuje.
 • ČÍSLO ŠKODY: zadejte číslo škody, pod kterým je u příslušné pojišťovny registrována.
 • ČÍSLO ÚČTU: zadejte bankovní spojení, kam Vám bude zaslána platba za znehodnocení vozidla provedenou opravou.
 • PŘÍLOHY: vložte požadované přílohy. Pokud nějaká příloha momentálně nebude k dispozici, je možno zaslat chybějící přílohy později na e-mail. Odpovězte na potvrzující e-mail z adresy auta@znehodnoceni.cz a zašlete chybějící doklady.
 • SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ: potvrďte souhlas se zpracováním osobních údajů
 • ODESLAT: tím to prozatím pro Vás končí. Veškerá data budou odeslána, znalec je zkontroluje a v případě nároku na znehodnocení Vás budeme následně kontaktovat.

Co bude dál?

Pokud bude zjištěno, že máte nárok na náhradu za znehodnocení vozidla provedenou opravou, bude vystavena plná moc, příkazní smlouva a souhlas se zpracováním osobních údajů, které Vám budou zaslány na uvedený e-mail. Po obdržení podepsaných dokladů znalec vystaví znalecký posudek na znehodnocení vozidla provedenou opravou a budeme škodu nárokovat na pojišťovně.